font

Lister nyskaping

ListerNyskapingLogo2014-staaende 
 

Listerfondet

 Siva logo

Lister Nyskaping har fått nye nettsider

 

Lister nyskaping AS er et regionalt næringsselskap for vekst og utvikling i Lister. 

Materiell og tjenester til Vestre korridor

Statnett 20I forbindelse med opprustning av sentralnettet i Vestre korridor, har Statnett og selskapets entreprenører behov for ulike tjenester og materiell. En del av dette er det aktuelt for lokalt næringsliv å levere.

Les mer …

Liknes biobrenselanlegg

Kvinesdal kommune har bestemt at det i forbindelse med bygging av ny svømmehall skal legges til rette for oppvarming gjennom bruk av biobrensel. Svømmehallen skal stå ferdig i slutten av 2014.

Les mer …

Potensiale for biovarme i Lister

Det har vært et travelt første leveår for Lister nyskaping. Blant annet har selskapet kartlagt muligheter for biovarme i Lister. Rapporten finner du her.

Les mer

Midt i smørøyet

Utsikten fasade 2mnskFor andre gang ble industrilederkonferansen avholdt på Utsikten hotell. Konferansen samlet cirka 45 deltakere fra hele Lister-regionen og også noen fra Rogaland. Stemningen og tonen var god og foredragene så ut til å være nyttige og informative. Her er et lite sammendrag fra de to dagene.

Les mer …

Rom biobrenselsanlegg

Overskuddsvarme fra bedrifta Alloc skal benyttes til næringsbygg og flere kommunale enheter på Rom i Lyngdal kommune. Leverandør er varmeselskaet Sør Energi AS.

Les mer …

Lister biovarme

Prosjektet Lister biovarme skal bidra til at det etableres ett eller flere anlegg for flisfyring i de seks Lister-kommunene. Dette er viktige klimatiltak samtidig som det styrker og utvikler næringslivet i regionen.

Les mer

Tildelinger februar 2017

– Mange faglig spennende og gode søknader gjorde at styret i Listerfondet måtte prioritere hardt, sier styreleder for fondet Per Sverre Kvinlaug.

I denne tildelingsrunden fordelte styret i Listerfondet kr 1,2 millioner til regionale prosjekt.

Les mer …