font

Lister rusteam

Lister Rusteam jobber utadrettet med oppfølging av rusmisbrukere med behov for bistand. Brukere med behov for bistand må henvises til Lister rusteam fra en offentlig instans. 

I utgangspunktet er tilbudet fra Lister rusteam rettet mot personer som er i en endringsprosess. Det vil si før, under og etter behandling, samt personer som har et uttalt ønske om endring, og personer som skal begynne i aktivitet/ dagtilbud/ jobb. Med behandling regnes blant annet poliklinisk behandling, døgnbehandling, selvhjelpsgrupper, medisinsk behandling, fengsel og lignende.

Tilbudet fra Lister rusteam

 • Det tildeles et fast antall oppfølgingstimer etter vurdering.
 • Tiltaket skal være målrettet og strukturert. Medarbeidere fra Lister rusteam skal yte bistand i forhold til konkrete og avklarte problemstillinger/ problemområder.
 • Bistanden skal være tidsbegrenset og evalueres jevnlig.
 • Tilbudet er svært fleksibelt, men med hovedvekt på miljøterapi, miljøarbeid, praktisk bistand, praktisk bistand med opplæring, nettverksbygging og trening av ADL ferdigheter.
 • Tilbudet avtales i samarbeid med bruker og henviser.

Rutiner ved henvisning

 1. Offentlig instans sender henvisning (bruk skjema nedenfor) til Lister rusteam når det vurderes behov for bistand. Henvisningene behandles fortløpende og innen en uke.
 2. Kontaktperson i Lister rusteam tar kontakt med henviser og avtaler møte for å avklare behov og drøfte om teamet kan bidra med hensiktsmessig tilbud.
 3. Dersom henviser ikke er en kommunal tjeneste, er Lister rusteam ansvarlig for å opprette kontakt med mest aktuelle kommunale instans med vedtaksmyndighet.
 4. Kommunal instans er ansvarlig for at det fattes nødvendig vedtak om praktisk bistand med avtalt timeantall.

Skjema

docHenvisningsskjema for Lister rusteam
pdfSamtykkeerklæring Lister rusteam

Kontaktinformasjon
Postadresse:
Postboks 344, 4577 LYNGDAL

Besøksadresser:

 • Lyngdal: NAV, Stasjonsgata 26
 • Farsund: NAV, Storgata 24
 • Kvinesdal: NAV, Fjotlandsgata 8
 • Flekkefjord: NAV, Elvegata 14
 • Sirdal: Helsehuset, Tonstad
 • Hægebostad: Helse- og sosialsenter, Eiken

Kontaktpersoner:

 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (leder) , mobil: 94 50 60 15
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (miljøterapeut), mobil: 94 50 60 14
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (miljøterapeut), mobil: 94 50 60 21
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (miljøterapeut), mobil 94 50 60 13

Organisering av Lister rusteam
Lister rusteam er et samarbeidsprosjekt mellom Lister kommunene. Helsenettverk Lister er tildelt prosjektmidler til 4 stillinger.

Helsenettverket er styringsgruppe for prosjektet, mens Fagforum rus er arbeidsgruppe. Lyngdal kommune er vertskommune, mens ressursene som de fire stillingene utgjør er fordelt mellom deltakende kommuner.