font

Byggesak

Kommunene i Lister samarbeider godt på byggesaksfeltet. Her på Lister.no har vi samla en del felles ressurser og fagstoff.

Byggeregler, blanketter og skjema
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har samla relevante regler, veiledninger og hjelpemidler på ett nettsted, nemlig byggregler.dibk.no

Lister byggsakstilsyn

Tilsyn for heile Regionen. Kontorplass på Tonstad i Sirdal kommune.
Les mer om Lister byggesakstilsyn

Bedre byggkvalitet i Lister

hammerLister byggesakstilsyn utførte 46 tilsyn i 2012. Alle kommunene i Lister hadde besøk og totalt 82 avvik ble avdekket. Tilsynene som har blitt utført er av det mindre grundige slaget, slik at bransjen og tilsynet skal få en ikke for brå start. Foretakene som får besøk er stort sett veldig fornøyd når vi kommer.

Les mer …

Lister byggesakstilsyn

Det interkommunale byggesakstilsynet blei oppretta i november 2011. Alle seks Lister-kommuner er med i samarbeidet om en 100 % stilling for byggesakstilsyn. Stillinga er lagt til Sirdal kommune, med kontorplass på kommunehuset på Tonstad.

Les mer …