font

Veileder for situasjonsplan og tegninger

PlanrullerByggesaksavdelingene i Lister-kommunene har i fellesskap utarbeidet en sjekkliste som omhandler krav til tegninger i byggesøknader. Hensikten er at foretakene skal møte samme krav til tegningsgrunnlag i alle kommunene. Vi håper dette vil være et nyttig hjelpemiddel ved utarbeidelse av søknader.

Veileder for situasjonsplan og tegninger i Lister