font

Veiledere for ulike byggetiltak

Dame skriver skjemaNorsk kommunalteknisk forening (NKF) har utarbeida flere nyttige veiledere for tiltakshaver og søker i forskjellige typer byggesaker. Veilederne gir oversikt over hva som kreves av skjema, søknader og annet ved ulike byggetiltak, slik som endringer på fasade, bygging av levegg, gjerder og garasje samt veiledning for nabovarsel.

Dersom du lurer på om enkle prosjekter er søknadspliktige eller ikke, kan denne veiviseren fra Direktoratet for byggkvalitet være til hjelp.

Nedenfor finner du de nyttige informasjonsskrivene fra Norsk kommunalteknisk forening:

pdfByggeplaner: Hva er unntatt og hva må du søke om?
pdfBruksendring
pdfBygg selv, mindre byggearbeid på bebyg eiendom    
pdfDispensasjon    
pdfDriftsbygninger i landbruket  
pdfEnebolig og fritidsbolig  
pdfFasadeendring  
pdfForstøtningsmur  
pdfGarasje, bod og lignende    
pdfGjerde og levegg  
pdfHva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke?    
pdfInfoark om forhåndskonferanse
pdfInnredning av leilighet i eksisterende bygg
pdfNabovarsel - innhold og varslingsmøter  
pdfPipe og ildsted
pdfSituasjonsplan  
pdfSkilt og reklame  
pdfStørre bygg  
pdfTegninger  
pdfTilbygg til bolig  
pdfVeiledning for etablering av familiebarnehage
pdfVeranda, balkong og terrasse  

Listerkommunenes felles krav- og sjekkliste for byggesøknader er også et nyttig verktøy.