font

Bedre byggkvalitet i Lister

hammerLister byggesakstilsyn utførte 46 tilsyn i 2012. Alle kommunene i Lister hadde besøk og totalt 82 avvik ble avdekket. Tilsynene som har blitt utført er av det mindre grundige slaget, slik at bransjen og tilsynet skal få en ikke for brå start. Foretakene som får besøk er stort sett veldig fornøyd når vi kommer.

Lister byggesakstilsyn (LBT) ble opprettet i 2011. Tilsynsfunksjonen har vært savnet og allerede nå snakkes det positivt om LBT i bransjen.

Her noen korte fakta fra 2012:

  • 46 tilsyn er utført
  • Tilsynsstudiet fullført, via Høgskolen i Gjøvik
  • Deltatt på Plan og bygningsrettdagene
  • Informasjonskvelder med veldig godt oppmøte (Nær 170 deltakere fordelt på 2 kvelder)
  • Faggruppen for LBT har utarbeidet felles krav byggesøknader og tegningsgrunnlag

Veiledende rolle
Når LBT er på tilsyn, så ønsker vi å ta en veiledende rolle. Vi er ikke ute etter å ta bransjen. Dersom det oppdages avvik, bruker vi tid på å se om foretakene forstår feilen og er interessert i å rette opp avviket, enten i form av fysiske endringer, eventuelt på sjekklistenivå.

LBT har avholdt to informasjonskvelder i Lyngdal og Kvinesdal. Der ble krav til søknader gjennomgått, samt søknadsskjemaer og sluttdokumentasjon. Til sammen deltok nærmere 170 personer på disse møtene.

Felles krav og sjekklister
Faggruppen for LBT er opprettet for å følge opp tilsynet. Medlemmene er byggesaks-behandlere fra kommunene i Lister. Gruppen har utarbeidet et skriv som presiserer krav til byggesøknader i Lister.

Den har også utviklet felles krav til tegningsgrunnlag og en "sjekkliste" for hvilke krav som stilles til hver enkelt tegning. Dette materialet ble presentert på informasjonsmøtene og ligger på Byggesaksportalen på Lister.no. Via samarbeidet er det utarbeidet et notat fra Advokatene Tengs-Pedersen med flere. Notatet omhandler fremgangsmåte og forslag til behandling av saker vedrørende ulovlighetsoppfølging.