font

Vest-Agder og Lister med felles innspill

Energiutredninga2012I mars fikk Olje- og energidepartementet overlevert Energiutredninga, NOU 2012:9. Dette er et viktig dokument for Lister, som en region med store vannkraftressurser og kabelforbindelse til kontinentet. Sammen med Vest-Agder fylkeskommune har kommunene i Lister gitt et felles innspill til utredninga. Dette blei overlevert utenriksminister Jonas Gahr Støre da han besøkte regionen 21. juni 2012.

Utenriksministeren bet seg merke i at det var et tverrpolitisk innspill, representert ved fylkesordfører Terje Damman og leder for Listerrådet Odd Omland. De konkluderer med følgende punkter:

 • Det bør være et uttalt mål i den norske energi- og klimapolitikken at Norge må påta seg rollen som et "grønt batteri" for Europa.
 • Dette målet må være langsiktig, og det må utformes nødvendige rammevilkår for å nå det.
 • Det er en absolutt forutsetning at rammevilkårene utformes slik at viktige regionale interesser som industri, natur og lokalsamfunn blir ivaretatt, og må omhandle områder som:
  • Etablering av nye utvekslingskabler
  • Styrking av kraftnettet
  • Gjøre etablering av ny effektkraft og økt magasinkapasitet mer attraktivt
  • Tilrettelegging for industriell utnytting av overskudd på fornybar kraft
  • At distrikter som stiller sine naturressurser til disposisjon mottar en rettferdig del av verdiskapingen

Les heile innspillet her:
pdfInnspill til energiutredninga fra Lister og Vest-Agder fylkeskommune