font

Energikonferansen Sør 2012

El-mastMiljøprognosene og energiprisenes utvikling viser tydelig at Norge bør komme i gang med en mer fleksibel energiforsyning. På Energikonferansen Sør blir dette belyst av fremtredende foredragsholdere med bakgrunn i forskning og utvikling, energiselskaper og offentlige myndigheter. Konferansen er et treffsted for forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter med fokus på fornybar energi og energieffektive løsninger.

Agder Energi, Universitetet i Agder, Fylkesmannen i Aust-Agder, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er arrangør for Energikonferansen Sør 2012. Hovedmålgruppen er beslutningstakere og planleggere i bygningsbransjen, kommunal forvaltning, rådgivende ingeniører, energiverk, politikere, lærere i yrkesutdanning og ved universiteter og høgskoler. Også andre som arbeider med energispørsmål vil ha  godt utbytte av konferansen.

Les mer her: Energikonferansen sør 2012