font

Vindkraftprosjekter i Lister

vindkraft knapp gronnUtbygging av vindkraft i Lister skjer fordi det er et overordna mål å øke den norske produksjonen av fornybar kraft. I energi- og klimaplan for Lister er dette målet konkretisert til 900 nye GWh innen 2020. Vindparken på Lista er etablert og vil kunne produsere 280 av disse. (Produksjon i 2013: 208 GWh). Andre planlagte og omsøkte vindprosjekter i Lister tilsvarer omlag 2500 GWh. Det er ikke realistisk at alle disse vil bli utbygd.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Lister nyskaping AS

Det er planlagt og konsesjonssøkt flere vindkraftprosjekter i Lister. Noen av disse er avslått, slik som Siragrunnen eller tiltakshaver har av andre grunner avsluttet prosjektene. Tabellen under gir en kortfatta oversikt.

Siragrunnen, som er et offshore-prosjekt som blei omsøkt i 2012 og som fikk endelig avslag fra NVE i 2016. Feltet ligger i Rogaland, men berører også Flekkefjord kommune. Planlagt effekt fra Siragrunnen er 200 MW og årlig produksjon 700 GWh. Mer om Siragrunnen hos NVE og hos Havguls egne prosjektsider www.siragrunnen.no.

Navn Areal (km2) Antall turbiner Installert effekt (MW) Årsproduksjon (GWh)
Blåberg vindkraftverk  30 30 300 900
Buheii vindkraftverk 6,5 35 105 300
Håskogheia   15-25 50 140
Kvinesheia vindkraftverk 10,4 15-30 60 190
Skorveheia vindkraftverk 2 12 36 95
Stemmeheia vindkraftverk 9 25-40 110 310
Tonstad vindkraftverk 29 64 200 622
Sum 86,9 192-232 861 2 557

Her følger litt mer informasjon om de enkelte prosjektene.

Blåberg vindkraftverk

I januar 2015 meddelte tiltakshaver HybridTech Blåberg AS til NVE at arbeidet avsluttes. Prosjektet blei opprinnelig utvikla for et ca 30 km2 stort område i kommunene Hægebostad og Kvinesdal. Inntil 300 MW installert effekt fordelt på 25 til 100 vindturbiner eller  90 MW fordelt på 30 turbiner.

Buheii vindkraftverk

Tiltaket er planlagt ei mil vest for Knaben i Kvinesdal kommune. Planområdet dekker 6,5 km2. De omlag 35 turbinene vil ha en installert effekt på opptil 105 MW som kan gi 300 GWh i året. Tiltakshaver er HybridTech Buheii AS. NVE ga konsesjon for bygging og drift av vindkraftverket i september 2015. Fylkesmannen i Vest-Agder har fremmet innsigelse og NVE oversendet denne til endelig behandling i Olje- og energidepartementet.

Håskogheia vindkraftverk

Arealet ligger i Flekkefjord kommune. Utbygger var først Statoil Hydro ASA, seinere Zephyr AS. Utredningsprogram fastsatt av NVE i 2005. I januar 2015 trakk Zephyr AS prosjektet.

Kvinesheia vindkraftverk

Arealet dette planlagte prosjektet dekker 10,4 km2 sør-øst i Kvinesdal og går også noe inn i Lyngdal kommune. Planlagte installerte effekt er 60 MW fordelt på 15-30 turbiner. Anslått årsproduksjon på opp til 190 GWh. Tiltaket er omsøkt av SAE Vind og har fått konsesjon fra NVE.

Skorveheia vindkraftverk

Planområdet er på 2 km2 og ligger i Flekkefjord kommune, noen kilometer sydvest for Flekkefjord by. Totalt installert effekt på inntil 36 MW fordelt på 12 turbiner kan produsere 95 GWh. Tiltaket er omsøkt hos NVE av Norsk vind energi. Konsesjon fra NVE er gitt 20. desember 2013.

Stemmeheia vindkraftverk

Tiltaket ligger omlag 5 km vest for Flekkefjord by i Flekkefjord kommune. Det dekker et areal på 9 km2. Planene legger til rette for inntil 110 MW installert effekt fordelt på 25-40 turbiner. Det kan gi en årlig produksjon på 310 GWh. Det er Norsk vind energi som står bak planene for Stemmeheia vindkraftverk.

Tonstad vindkraftverk

Denne planlagte energiutbygginga dekker 29 km2 på heiene øst og sør for Tonstad. Maksimalt installert effekt er 200 MW fordelt på 64 turbiner. Dette kan gi en årlig produksjon på 622 GWh. Det er Havgul Clean Energy som står bak tiltaket. NVE ga konsesjon til Tonstad vindkraftverk 19. desember 2013.