font

Sirdalsseminaret

I samarbeid med Zero og med bidrag fra forskningssenteret CEDREN inviterer kommunene i Lister til seminaret "Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og mulighet for verdiskaping på Agder". Det skjer tirsdag 3. september 2013 kl 10-15 på Tonstad i Sirdal kommune.

 På seminaret blir det innlegg ved:

  • Lene Mostue, Energi 21: Balansekraft - verdiskaping gjennom effektiv ressursutnyttelse
  • Gaute Tjørhom, Sira-Kvina kraftselskap
  • Marte Bakken, Zero: Klimaeffekten av balansekraft
  • Audun Ruud, CEDREN: Samfunnsaksept knyttet til balansetjenester - Hvordan kan vi skape en bedre prosess?
  • Michael Belsnes, CEDREN: Balansekraft - muligheter og utfordringer
  • Ingunn Foss, Listersamarbeidet: Vertskap for muligheter

Seminaret avholdes på Tonstad, i lokalene til Sira-Kvina kraftselskap.

Bakgrunn
Lister utmerker seg som storprodusent av fornybar energi og som kraftknutepunkt til kontinentet. Sjøkabelen NorNed til Nederland knytter oss direkte til det europeiske kraftmarkedet og regionen er en stor produsent av vannkraft og kjennetegnes av betydelig magasinkapasitet. Utbygging av vindkraft er drevet fram av målet om å øke den norske produksjonen av fornybar kraft. For Lister er denne ambisjonen konkretisert til 900 nye, fornybare GWh innen 2020. Men kraft er ferskvare og med stadig mer uregulerbar kraft vokser behovet for balansering og energilagring i perioder der produksjonen avviker fra forbruket.

Listerregionen huser også industri og næringsliv som er avhengige av langsiktige og gode rammebetingelser for sin virksomhet med mål om regional utvikling, innovasjon og vekst.

Et sentralt spørsmål er: Hvordan kan utbygging/utvikling av fornybar energi og balansekraft møte behovene i industrien, klimapolitikken og i samfunnet ellers?

Felles problemstillinger - ulike interesser
En rekke aktører har eierskap til utbyggingen av fornybar kraft og balansetjenester, men har ulike hensyn å ta i sine vurderinger. Vi er opptatt av at kommunikasjonen mellom disse aktørene må være god slik at vi samlet kan skape bedre vekstmuligheter.

Listerrådets ambisjon er at seminaret bidrar til å etablere tverrsektorielle fora for diskusjon og kunnskapsutveksling mellom kraftkommuner, utbygger, industri, myndigheter, ulike fagmiljø og andre interessenter. Målet er ikke å oppnå enighet, men å øke felles kunnskap og anvende helhetlige tilnærminger.

Gevinsten for kommunene i Lister er å bli mer kompetente forvaltere av egne ressurser og en enda mer attraktiv og profesjonell samarbeidspartner for aktører på fornybarfeltet.

Program
Seminaret finner sted i lokalene til Sira-Kvina på Tonstad. Det er mulig å få en kaffikopp og noe å bite i forkant av oppstart kl 10.

Kl 10 Velkommen og innledning
Ingunn Foss, ordfører i Lyngdal, nestleder i Listerrådet og 1. kandidat på Vest-Agder Høyres stortingsliste:
Vertskap for muligheter
  Faglige innlegg:
Lene Mostue, Energi 21: Balansekraft - verdiskaping gjennom effektiv ressursutnyttelse
Gaute Tjørhom, Sira-Kvina kraftselskap
Marte Bakken, Zero: Klimaeffekten av balansekraft
Audun Ruud, CEDREN: Samfunnsaksept knyttet til balansetjenester - Hvordan kan vi skape en bedre prosess?
Michael Belsnes, CEDREN: Balansekraft - muligheter og utfordringer
Kl 12 Lunsj
Kl 13

Innledninger til diskusjon
Diskusjon
Oppsummering ved Kjetil M Stuland, Technology Venture

Kontakt og påmelding
Det er begrensning i antall deltaker på seminaret. Ønsker du å være med, ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Listerrådet. (383 57 818 el. 930 56 787). Her er litt informasjon om reisemåter og eventuell overnatting.

Les også

Deltakere (oppdatert 28. august 2013)
Jan Alne, Statkraft
Siri Hall Arnøy, Zero
Marte Bakken, Zero
Michael Belsnes, CEDREN, Sintef
Liv Birkeland, Listerrådet
Hege Brende, CEDREN, NINA
Richard Ivar Buch, Farsund kommune
Lars Audun Fodstad, Statkraft Energi AS/Sirdal kommune
Ingunn Foss, Lyngdal kommune
Stein Fosså, Technology Venture
Kai Rune Heggland, Alcoa
Grethe Hindersland, Lister nyskaping
Anne Gerd Imenes, Teknova
Peter Klemsdal, Sørlandets kompetansefond
Rolf Terje Klungland, Flekkefjord kommune
Trond S Kristiansen, Vest-Agder fylkeskommune
Per Sverre Kvinlaug, Kvinesdal kommune
Jonny Liland, Sirdal kommune
Oddmund Ljosland, Åseral kommune
Karl Erik Lohr, Vekst i Lyngdal
Siri Mathiesen, NHO
Lene Moestue, Energi21
Øyvin Moltumyr, Åseral kommune
Audun Ruud, CEDREN, Sintef
Jan Sigbjørnsen, Flekkefjord kommune
Kjetil M Stuland, Technology Venture
Gaute Tjørhom, Sira-Kvina kraftselskap
Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune
Thor Jørgen Tjørhom, Vest-Agder senterparti
Svein Vangen, Listerrådet