font

Gir kabler mer fornybar energi?

Marte Bakken Zero– Tilgangen til norsk regulerbar vannkraft gjennom sjøkabler har bidratt til at Danmark har kunnet bygge ut vindkraft og legge ned kullkraftverk, sier Marte Bakken, rådgiver i klimastiftelsen ZERO. Hun framholder at det ut fra et klimaperspektiv er viktig å bygge flere forbindelser til kontinentet. Hva så med norske strømpriser og kraftkrevende industri? Dette er tema som blir belyst når både industri, kraftprodusenter, forskere, kommuner og andre aktører møtes til seminar i Sirdal.

Det er kommunen i Lister som inviterer til seminaret "Balansetjenester og fornybar kraft - Trusler og muligheter for verdiskaping i Agder". Når sirdalsordfører Jonny Liland ønsker velkommen den 3. september, gjør han det ikke bare på vegne av Listerrådet, men også som en del av arbeidet med Regionplan Agder. Der er "grønt batteri" et eget satsingsområde og Lister er utpekt som en særlig viktig region for denne satsinga.

Der flere møtes
Stiftelsen ZERO
medvirker også til seminaret og prosjektleder i Listerrådet, Liv Birkeland, skryter av gode faglige innspill fra både dem og forskningssenteret CEDREN. – Det er godt å støtte seg på solide kunnskapsmiljø. Med seminaret i Sirdal ønsker vi å skape en møteplass for ulike aktører på fornybarfeltet. Det er blant annet fordi vi som region og enkeltkommuner ser behovet for bedre dialog og muligheten til å lære av hverandre. Slik kan vi også bygge forståelse for ulike roller og synspunkt.

Priser opp eller ned?
For det er ulike meninger, for eksempel om utenlandskabler. Deler av den kraftkrevende industrien hevder at kablene vil føre til økte energipriser og tap av norsk konkurransekraft og arbeidsplasser. – Industriaktører synes å være de største motstanderne av flere utenlandskabler, sier Marte Bakken, men det trenger ikke å være sånn. Dagens kabelplaner vil ha minimale utslag på kraftprisen. Den planlagte utbyggingen av ny fornybar energi vil presse prisene for forbrukerne ned, samtidig som kablene vil gi mer stabile priser. Det bør være stor enighet om at dette er positivt for norsk industri og næringsliv.

El-mastKlimavennlig metall
Samtidig medgir Bakken at måten kablene finansieres på kan være en stor utfordring for industrien. – Tiden er derfor inne for å vurdere alternative finansieringsmåter for nettet, hvor ett alternativ er å skille ut utenlandskabler fra dagens tarifferingsordning. Da kan vi både bygge flere forbindelser til kontinentet, samtidig som vi beholder viktig industri i Norge. Ja, for det er viktig å beholde denne industrien i Norge. Produksjon og eksport av kraftintensive produkter som aluminium er en klimavennlig måte å foredle vannkraften.

Tunge argument fra tung industri
Dermed peker rådgiveren fra ZERO på en av de andre innlederne på seminaret i Sirdal, nemlig administrerende direktør for Alcoa Lista, Kai Rune Heggland. Han vil belyse hvordan den kraftkrevende industrien må tilpasse seg et stadig mer fornybart energimarked. Her spiller både rammebetingelser og samfunnshensyn inn. Og samtidig som det åpenbart er muligheter gjennom tilgang på uregulerbar fornybar kraft fra kontinentet, så er det samtidig store utfordringer.

Andre innledere på seminaret i Sirdal 3. september 2013:

Les mer om seminaret her (deltakerliste heilt nederst).