font

Listerkonferansen 2013 - presentasjoner

Biogass plante asfaltGodt over 60 deltakere fikk med seg Listerkonferansen 2013 med tittelen "Klimasmart verdiskaping". De fikk høre om arbeid med biovarme, energikartlegging, biogass og ulike støtteordninger. Geir Skjevrak fra Bygland holdt i tillegg et foredrag om forutsetninger for vellykka etablering og drift av biovarmeanlegg. Her er presentasjonen fra konferansen.

 

Status for energi og klimaplan. Liv Birkeland, prosjektleder i Listerrådet:
pdfStatus for Energi- og klimaplan Lister per oktober 2013
Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve, Farsund kommune:
pdfBiovarme i Farsund kommune
Grethe Hindersland, daglig leder i Lister nyskaping:
pdfLister biovarme - tilrettelegging for biovarme og samarbeid mellom kommuner og næringsliv
Terje Glendrange, Flekkefjord kommune:
pdfEnergikartlegging Flekkefjord
André Dalene, Rejlers Consulting AS:
pdfNærvarme - Uenes i Flekkefjord
Odd Harald Reve, leder Lista bondelag:
pdfBonden som energileverandør
Harry Nøttvedt, Nærenergi:
pdfBiogass Lista
Geir Skjevrak, rådgiver innen bioenergi og leder for Bygland varmesentral
pdfForutsetninger for etablering og drift av flisfyringsanlegg
Kåre Gunnar Fløystad, Innovasjon Norge:
pdfEffektundersøkelser småskala biovarmeprosjekter - gårdsvarme og varmesalg
Tore Gysland, logistikkdirektør BerryAlloc:
pdfSpillvarme fra Alloc blir nyttevarme for handel og kommune i Lyngdal
Helge Mikalsen, bedriftseier:
pdfSørenergi en nyetablering
Anders Alseth, rådgiver i Enova:
pdfStøtte til lokale varmesentraler

Listerkonferansen er et samarbeid mellom Farsund næringsselskap, Lister nyskaping og Listerrådet. I 2013 blei den gjennomført med økonomisk støtte fra:

 

PS! Presentasjonene er vanskelige å åpne i nettleseren Mozilla Firefox