font

NordLink gir klimagevinst

Nord Link vindkraft vannmagasin StatnettDen planlagte strømkabelen NordLink mellom Lister og Tyskland vil bidra til bedre utnyttelse av fornybar energi. Beregninger fra den europeiske organisasjonen for kraftsystemoperatører (ENTSO-E) viser at NordLink kan spare klimaet for utslipp som tilsvarer alle bensindrevne personbiler i Norge.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

ENTSO-E lager annet hvert år en nettutviklingsplan for Europa. I juli 2014 blei en ny versjon lagt ut til høring. Den viser at det er behov for enorme investeringer (opp mot 150 milliarder euro) i elektrisitetsnettet i årene som kommer. Det er særlig to forhold som påvirker dette:

 • Behovet for å redusere utslippene av klimagasser
 • Behovet for økt forsyningssikkerhet av elektrisk kraft

Her finner du engelsk versjon av nettutviklingsplanen (høringsversjon)

Planen har et perspektiv heilt fram til 2030. Den opererer med fire forskjellige scenario for hvordan utviklinga vil arte seg, avhengig av om EU lykkes i å nå sine energi- og klimamål og grad av integrasjon i det europeiske kraftmarkedet. Dette er illustrert i figuren under.

4 scenarios ENTSO-E

 

Omtalen av NordLink finnes på side 154 i høringsdokumentet. Der går det blant annet fram at kabelen vil bidra til redusert svinn i produksjonen av fornybar energi og en bedre utnyttelse av denne energien.

Siden fornybar energi vil erstatte fossil energi, har NordLink en positiv effekt på utslippene av klimagasser. Avhengig av de ulike scenarioene, har ENTSO-E i høringsdokumentet beregnet at de reduserte utslippene vil utgjøre mellom 550 til 3400 kT CO2 årlig.

 • Scenario 1: CO2-utslipp redusert med 760-930 kT/år
 • Scenario 2: CO2-utslipp redusert med 550-670 kT/år
 • Scenario 3: CO2-utslipp redusert med 1800-2200 kT/år
 • Scenario 4: CO2-utslipp redusert med 2800-3400 kT/år

Til sammenligning er det satt opp noen tall fra SSB nedenfor. De viser beregna utslipp av klimagasser (CO2-ekvivalenter) fra ulike kilder i Norge i 2012.

 • Oppvarming i husholdninger: 521 kT/år
 • Personbiler bensin: 2768 kT/år
 • Personbiler diesel: 2806 kT/år
 • Innenriks luftfart: 1344 kT/år
 • Prosessutslipp fra aluminium: 1863 kT/år

Les mer om NordLink på Statnetts sider