font

Konsekvenser av konsesjoner

StatnettI oktober 2014 gav Olje- og energidepartementet Statnett konsesjon for kraftutveksling mellom Norge og Tyskland (NordLink). Departementet har også behandlet klagene på anleggskonsesjonen for spenningsoppgradering Tonstad-Feda.

Av Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., prosjektleder i Lister-kommunene

Slik kommunene i Lister leser dokumentene, er det lite nytt fra behandlingen og innstillingen fra NVE. Departementet gir konsesjon til Tysklandskabelen og opprettholder vedtaket for spenningsoppgradering Tonstad-Feda. For mange av innspillene vises det til miljø-, transport- og anleggsplaner for videre oppfølging.

Les nyhetssaka hos Olje- og energidepartementet: Konsesjon til strømkabler til Tyskland og Storbritania

Departementet skriver i klagesaken, at de har forståelse for synspunkter om at etablering av energianlegg skal gi noe igjen regionalt i form av inntekter, arbeidsplasser og næringsvekst. De mener likevel at annet regelverk setter grenser for hva som kan fastsettes av vilkår i forbindelse med konsesjoner. De viser til nettmeldingen (Meld. St. nr. 14 (2011-2012). Her argumenterte daværende regjering mot en nasjonal kompensasjonsordning. Et samlet Storting sluttet seg til dette, jfr. Innst. 287 S (2011-2012).

Departementet viser for øvrig til dialogen mellom kommunene i Lister og Statnett. Departementet forutsetter at Statnett legger til rette for ordninger som kan bidra til kompetanse- og næringsutvikling i Listerregionen, så lenge dette skjer innenfor de reguleringer og rammer som foretaket skal legge for sin virksomhet. Departementet har også merket seg initiativet fra Listerregionen om realisering av et test- og demonstrasjonsanlegg for pumpekraft. Departementet viser til at Listerregionen må søke midler fra Forskningsrådet på lik linje med andre prosjekter, gjennom søknadsrunder som blir utlyst.

Se Statnetts temaside om NordLink

Når det gjelder regionens krav om etablering av fiberkabel sammen med utvekslingskabelen, så skriver departementet at det i følge energiloven ikke er grunnlag for å fastsette slikt pålegg i tilknytning til konsesjonsvedtaket for NordLink.

Les mer i sentrale dokument:

pdfVedtak om utenlandskonsesjon Tyskland

pdfAnleggskonsesjon Tyskland

pdfStatnett - 420 kV kraftledninger Kvinesdal - Ertsmyra, klagesak