font

Stort eller lite grønt batteri?

green battery 512x512SINTEF har gjennomført en scenario-studie for å se på ulike roller som norsk regulerbar vannkraft kan spille i framtidas energisystem. Det er dette som flere populært kaller "grønt batteri". Forskerne har sett på hvordan politikk, utenlandskabler, reduksjon av klimagassutslipp, utbygging av vannmagasiner og pumpekraftverk, energiforbruk, markedsutvikling og andre faktorer påvirker dette.

Studien er et grunnlag for videre arbeid med hvordan Norge kan spille en viktig rolle for å balansere det europeiske energimarkedet.

pdfSINTEF: Scenarios for large-scale balancing and storage from Norwegian hydropower