font

Stadig ny kunnskap

thumb Statnett 20Listerregionen er samarbeidspartner i forskningsprosjektet HydroBalance. Det er forskningssenteret CEDREN i Trondheim som er ansvarlig for prosjektet. 2015 var et svært produktivt år, med mange publikasjoner og foredrag om hvordan vannkraft kan virke balanserende i nasjonalt og europeisk kraftsystem.

Som stor produsente av fornybar energi og effektkapasitet, spiller Lister en viktig rolle i dagens og framtidas europeiske energisystem. Både næringsliv og myndigheter trenger å bygge sine avgjørelser og veivalg på solid kunnskap. Forskning på balansekraft ("grønt batteri"), fornybar energi, kraftsystmer m.m. har derfor stor relevans for vår region.

Her er noen smakebiter fra den faglige produksjonen fra HydroBalance i 2015. (En fullstendig oversikt finnes heilt nederst.)

 

Artikler

Viktig rolle i et fornybart Europa. Kronikk i Adresseavisa

Balansekraft fra Tyin? 

 

Rapporter

Value of large-scale balancing and storing from Norwegian hydropower for the German power system and generation portfolios

Scenarios for large-scale balancing and storage from Norwegian hydropower

 

Seminarer/konferanser (presentasjoner)

Norge er Europas billigste batteri

Norsk vannkrafts rolle i Europa

Smoothing of offshore wind power variations with Norwegian pumped hydro: A case study

 

Oversikt over alle publikasjoner og kommunikasjon fra CEDRENs HydroBalance-prosjekt i 2015 finner du er:

pdfCEDREN HydroBalance-Publications-2015