font

Fornybar energi

Nord Link vindkraft vannmagasin StatnettLister utmerker seg som storprodusent av fornybar energi med betydelig magasinkapasitet og som kraftknutepunkt til kontinentet. Utvekslingskabelen (NorNed) som strekker seg fra Feda i Norge til Eemshaven i Nederland knytter oss direkte til det europeiske kraftmarkedet. Statnett har oppretta en egen nettside for nettoppgraderingene i Lister samt etableringen av utvekslingskabel (NordLink) mellom Flekkefjord og Wilster i Tyskland.

Listerrådet arbeider målretta for å utvikle regionen som en attraktiv tilbyder av grønn energi og balansetjenester til markeder på begge sider av Skagerrak.

Kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (mobil: 913 12 402)

Sirdalsseminaret

I samarbeid med Zero og med bidrag fra forskningssenteret CEDREN inviterer kommunene i Lister til seminaret "Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og mulighet for verdiskaping på Agder". Det skjer tirsdag 3. september 2013 kl 10-15 på Tonstad i Sirdal kommune.

Les mer …

Kunnskap om balansetjenester og fornybar energi

Et utvalg av sentrale rapporter, analyser og andre ressurser innen fornybar energi, balansetjenester, energisystemer, "grønt batteri" og beslekta tema. Beskrivelsene tar utgangspunkt i hva som er særlig relevant for Listerregionens arbeid med fornybar kraft, balansetjenester og energilagring.

Les mer …

Norges rolle i et fornybart Europa

Svartevassdammen 2012Med stadig mer vind- og solkraft vokser det europeiske behovet for kraft «i vindstille uten solskinn». Og det er behov for å lagre energi i perioder der produksjonen er større en forbruket. Her er det interessante muligheter for Norge, som kan selge både vannkraft og naturgass og samtidig tilby lagring av energi i norske vannmagasin. Politisk initiativ og styring er nødvendig for å utvikle disse mulighetene. Det hevder forskere på fornybar energi.

Les mer …

Vannkraftprosjekter i Lister

I energi- og klimaplan for Lister er det mål om øke den totale fornybare produksjonen med 900 GWh innen 2020. Utbygging av ny vannkraft og oppjustering av eksisterende anlegg bidrar til dette. Det foreligger svært mange planer for både store og mindre utbygginger av vannkraft i regionen.

Les mer …

Energikonferansen Sør 2012

El-mastMiljøprognosene og energiprisenes utvikling viser tydelig at Norge bør komme i gang med en mer fleksibel energiforsyning. På Energikonferansen Sør blir dette belyst av fremtredende foredragsholdere med bakgrunn i forskning og utvikling, energiselskaper og offentlige myndigheter. Konferansen er et treffsted for forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter med fokus på fornybar energi og energieffektive løsninger.

Les mer …

Strategi for energi

vindmoelle Foto Nikolaj Bock norden orgBalansetjenester og fornybar kraft er viktige tema for ei gruppe energiforskere som har utarbeida en energistrategi for Norge. Strategien anbefaler også industrien å fortsatt satse på kraftintensiv materialproduksjon, vannkraft og kabelteknologi for storskala kraftoverføring.

Les mer …

Vindkraftprosjekter i Lister

vindkraft knapp gronnUtbygging av vindkraft i Lister skjer fordi det er et overordna mål å øke den norske produksjonen av fornybar kraft. I energi- og klimaplan for Lister er dette målet konkretisert til 900 nye GWh innen 2020. Vindparken på Lista er etablert og vil kunne produsere 280 av disse. (Produksjon i 2013: 208 GWh). Andre planlagte og omsøkte vindprosjekter i Lister tilsvarer omlag 2500 GWh. Det er ikke realistisk at alle disse vil bli utbygd.

Les mer …

Revisjon av vassdragskonsesjoner

sirdal sirakvina turbinhallEt stort antall vassdragskonsesjoner kan komme til revisjon innen 2022. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) har tatt initiativ til en nasjonal gjennomgang og prioritering av disse revisjonssakene. Kommunene i Lister har kommet med et innspill til denne prosessen, der hovedbudskapet er at Sira-Kvina bør ha prioritet i en framtidig revisjon.

Les mer …

Vest-Agder og Lister med felles innspill

Energiutredninga2012I mars fikk Olje- og energidepartementet overlevert Energiutredninga, NOU 2012:9. Dette er et viktig dokument for Lister, som en region med store vannkraftressurser og kabelforbindelse til kontinentet. Sammen med Vest-Agder fylkeskommune har kommunene i Lister gitt et felles innspill til utredninga. Dette blei overlevert utenriksminister Jonas Gahr Støre da han besøkte regionen 21. juni 2012.

Les mer …