font

Kommunikasjon - samferdsel

Tog full fartGjennom den såkalte Listerpakken har regionen fått et helt nytt vegsystem. Listerrådet har vært et viktig redskap i denne langsiktige satsinga.

Kommunikasjon står fremdeles høyt på sakslista, men ikke bare i form av vegtrafikk. Utbygging av båndkapasitet, forsyningslinjer for kraft og togtilbudet langs Sørlandsbanen er andre tema av stor felles interesse.

Økt aktivitet og miljøgevinst

thumb Lundevaagen havnDe fire kystkommunene i Lister har startet et samarbeid om havner. Dette handler om felles markedsføring, bedre havnelogistikk og økt transportkompetanse i regionen. På denne måten vil Lister stå tydeligere fram som et godt havnealternativ til Stavanger-regionen og Kristiansand.

Les mer …

Brev om bedre togtilbud

Tog full fart9. april 2013 sendte ordførerne i Lister et brev til Samferdselsdepartementet som etterlyser et bedre tilbud på Sørlandsbanen. Her stiller de seg bak uttalelsen som hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder fylkeskommune.

Les mer …

Elektrisk Listerpakke

El-bil skiltKommunene i Lister og Vest-Agder fylkeskommune deler målet om å utvikle en god infrastruktur for lading av el-biler. Initiativet har fått tittelen "Listerpakken EL" og vil utløse tilskudd fra Transnova. Hurtigladere langs RV42 står for tur når stasjonene i Flekkefjord og Lyngdal er realisert.

Les mer …

Listerpakken - felles løft for vei

I juni 2002 ble stortingsproposisjonen om Listerpakken vedtatt i Stortinget. Listerpakken består av ni utbyggingsprosjekter i kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad helt vest i Vest-Agder. Hensikten med prosjektet er å binde Lister-regionen i Vest-Agder tettere sammen, sikre rasutsatte vegstrekninger, oppgradere eksisterende vegnett og utbedre enkelte trafikkfarlige delstrekninger.

E39 går gjennom Lister og knytter regionen til Stavanger i vest og Kristiansand i øst. Sjøl om kampen for bedre veier ikke er avslutta, løfter leder i Liserrrådet Odd Omland gjerne fram Listerpakken som et viktig resultat av regionalt samarbeid. "Listerpakken har hatt stor påvirkning på næringslivets rammebetingelser og for alle oss som bor i Lister," sier Omland. "Det gir inspirasjon til å fortsette arbeidet vårt i Listerrådet!"