font

Samhandlingsreformen

Et velfungerende og godt koordinert helsetilbud er avgjørende for våre medlemskommuner. Helsenettverk Lister er vår offensive tilnærming til nye krav og muligheter som samhandlingsreformen legger opp til. På denne måten går regionen i front med å ta reformen i bruk og høste nye, verdifulle erfaringer.

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.