font

Listerrådet

Listerrådet er et politisk og administrativt samarbeid mellom de seks vestligste kommunene i Vest-Agder. 
Medlemmer i Listerrådet 2015-19.

Leder av Listerrådet er Arnt Abrahamsen (ordfører i Farsund). Han leder også ordførerutvalgetRådmannsutvalget er foreberedende organ for arbeidsutvalget og rådet.

Svein Vangen 2013

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (bilde)er Listerrådets daglige leder. Han har kontor i Postgården i Lyngdal (Stasjonsgata 26). Mobil: 951 40 560

Sentrale dokument

Postadresse

Listerrådet, Kvinesdal rådhus, Nesgt 11, 4480 Kvinesdal

Norges rolle i et fornybart Europa

Svartevassdammen 2012Med stadig mer vind- og solkraft vokser det europeiske behovet for kraft «i vindstille uten solskinn». Og det er behov for å lagre energi i perioder der produksjonen er større en forbruket. Her er det interessante muligheter for Norge, som kan selge både vannkraft og naturgass og samtidig tilby lagring av energi i norske vannmagasin. Politisk initiativ og styring er nødvendig for å utvikle disse mulighetene. Det hevder forskere på fornybar energi.

Les mer …

Vindkraftprosjekter i Lister

vindkraft knapp gronnUtbygging av vindkraft i Lister skjer fordi det er et overordna mål å øke den norske produksjonen av fornybar kraft. I energi- og klimaplan for Lister er dette målet konkretisert til 900 nye GWh innen 2020. Vindparken på Lista er etablert og vil kunne produsere 280 av disse. (Produksjon i 2013: 208 GWh). Andre planlagte og omsøkte vindprosjekter i Lister tilsvarer omlag 2500 GWh. Det er ikke realistisk at alle disse vil bli utbygd.

Les mer …

Revisjon av vassdragskonsesjoner

sirdal sirakvina turbinhallEt stort antall vassdragskonsesjoner kan komme til revisjon innen 2022. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) har tatt initiativ til en nasjonal gjennomgang og prioritering av disse revisjonssakene. Kommunene i Lister har kommet med et innspill til denne prosessen, der hovedbudskapet er at Sira-Kvina bør ha prioritet i en framtidig revisjon.

Les mer …

Vest-Agder og Lister med felles innspill

Energiutredninga2012I mars fikk Olje- og energidepartementet overlevert Energiutredninga, NOU 2012:9. Dette er et viktig dokument for Lister, som en region med store vannkraftressurser og kabelforbindelse til kontinentet. Sammen med Vest-Agder fylkeskommune har kommunene i Lister gitt et felles innspill til utredninga. Dette blei overlevert utenriksminister Jonas Gahr Støre da han besøkte regionen 21. juni 2012.

Les mer …

Brev om bedre togtilbud

Tog full fart9. april 2013 sendte ordførerne i Lister et brev til Samferdselsdepartementet som etterlyser et bedre tilbud på Sørlandsbanen. Her stiller de seg bak uttalelsen som hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder fylkeskommune.

Les mer …

Vannkraftprosjekter i Lister

I energi- og klimaplan for Lister er det mål om øke den totale fornybare produksjonen med 900 GWh innen 2020. Utbygging av ny vannkraft og oppjustering av eksisterende anlegg bidrar til dette. Det foreligger svært mange planer for både store og mindre utbygginger av vannkraft i regionen.

Les mer …

Energikonferansen Sør 2012

El-mastMiljøprognosene og energiprisenes utvikling viser tydelig at Norge bør komme i gang med en mer fleksibel energiforsyning. På Energikonferansen Sør blir dette belyst av fremtredende foredragsholdere med bakgrunn i forskning og utvikling, energiselskaper og offentlige myndigheter. Konferansen er et treffsted for forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter med fokus på fornybar energi og energieffektive løsninger.

Les mer …

Balansekraft i et større perspektiv

green battery 512x512Listerregionens satsing på å kunne levere balansekraft ("grønt batteri") bygger på naturgitte muligheter samt infrastruktur, næringsliv og kompetanse som finnes i regionen. Den henger også sammen med nasjonal politikk og målsetninger. Og i et større perspektiv er Lister som grønt batteri en respons på globale energi- og klimautfordringer.

Les mer …