font

Listerrådet

Listerrådet er et politisk og administrativt samarbeid mellom de seks vestligste kommunene i Vest-Agder. 
Medlemmer i Listerrådet 2015-19.

Leder av Listerrådet er Arnt Abrahamsen (ordfører i Farsund). Han leder også ordførerutvalgetRådmannsutvalget er foreberedende organ for arbeidsutvalget og rådet.

Svein Vangen 2013

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (bilde)er Listerrådets daglige leder. Han har kontor i Postgården i Lyngdal (Stasjonsgata 26). Mobil: 951 40 560

Sentrale dokument

Postadresse

Listerrådet, Kvinesdal rådhus, Nesgt 11, 4480 Kvinesdal

Referater fra rådmannsutvalget

De seks rådmennene i Lister deltar i rådmannsutvalget. Daglig leder i Listerrådet er sekretær. Referatene legges vanligvis ut et par virkedager etter at møtet er avholdt.

Les mer …

Listerpakken - felles løft for vei

I juni 2002 ble stortingsproposisjonen om Listerpakken vedtatt i Stortinget. Listerpakken består av ni utbyggingsprosjekter i kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad helt vest i Vest-Agder. Hensikten med prosjektet er å binde Lister-regionen i Vest-Agder tettere sammen, sikre rasutsatte vegstrekninger, oppgradere eksisterende vegnett og utbedre enkelte trafikkfarlige delstrekninger.

E39 går gjennom Lister og knytter regionen til Stavanger i vest og Kristiansand i øst. Sjøl om kampen for bedre veier ikke er avslutta, løfter leder i Liserrrådet Odd Omland gjerne fram Listerpakken som et viktig resultat av regionalt samarbeid. "Listerpakken har hatt stor påvirkning på næringslivets rammebetingelser og for alle oss som bor i Lister," sier Omland. "Det gir inspirasjon til å fortsette arbeidet vårt i Listerrådet!"

Medlemmer i Listerrådet

Hver kommune har to representanter i Listerrådet. Det er ordfører og en politiker (ofte varaordfører). Disse har stemme- og talerett. I tillegg møter med talerett kommunenes rådmenn, to representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, en fra LO Lister og en fra NHO.

Les mer

Referater fra ordførerutvalget

De seks ordførerene i Lister deltar i arbeidsutvalget. Daglig leder i Listerrådet er sekretær. Referatene legges vanligvis ut et par virkedager etter at møtet er avholdt.

Les mer …

Vindkraft til havs - program for utredning

phoca thumb m havvind rapport5. juni 2011 vedtok Olje- og energidepartementet (OED) et program for å utrede vindkraft til havs. For Lister som knutepunkt for fornybar energi, signaliserer dette starten på mange spennende prosesser.

Les mer