font

Færre dødsulykker i trafikken!

Mange tror at antall drepte i trafikken øker, men statistikken forteller noe helt annet. Antall drepte i 2009 var nesten en tredjepart av antall drepte i 1970.


Av Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

I 2009 ble 215 mennesker drept i trafikken. Det er 215 for mange, men likevel en veldig reduksjon fra 1970 da antallet var 568. Dersom en også tenker på den kraftige trafikkøkningen som har vært fra 1970 og fram til i dag, forstår en at mange tiltak som har vært satt i verk har virket. Stikkordet er mange tiltak selvom bilbelte uten tvil har vært det viktigste.Tiltakene er mange. Bare tenk på sikring av barn i bil, sykkel og gangveier, lys langs veiene, bedre veier, bedre biler, flere kontroller, bedre opplæring, kjørelys på bilene osv. I de siste årene har midtdeler og ESP i bilen vært sett på som to viktige trafikksikkerhetstiltak.

Vi kan ikke slå oss til ro med dødsulykkene slik de er i dag. De må enda lengre ned. Visjonen er 0 drepte. Statistikken og analysene av dødsulykkene viser at mange menn, spesielt i aldersgruppen 18 - 24 år, er svært utsatt og står for en uforholdsmessig høy andel av de døde. Analysene viser også at mange omkomne i bil ikke bruker bilbelte. med økende bilbeltebruk ville mange liv kunne vært spart. derfor har Nullvisjonsprosjektene i Vest-Agder laget en DVD på 4 minutter som viser en bråstopp i 70. I bilen som benyttes til bråstoppen sitter 2 dukker hver på 70 kg. Dukka på førerplass bbruker bilbelte, mens dukka som sitter i baksetet på høyre side ikke bruker belte. DVDen viser hvordan belte og airbag beskytter den som sitter på førerplassen, mens dukka bak farer frem som et prosjektil, deformerer seteryggen foran og knuser frontruta med hodet. Uten tvil en dødsulykke.

Ditt og mitt bidrag på veien kan være å overholde fartsgrensene, kjøre rusfritt og bruke bilbelte. Da ville antall drepte nesten bli halvert. dette er ikke bare god samfunnsøkonomi, men også viktig for å få redusert den sorg og smerte som alle trafikkulykkene medfører for mange mennesker.