font

Hva er 0-visjonen?

Nullvisjonen er en visjon om et transportsystem som ikke krever liv eller gir varig skade. Det er en ledestjerne og noe å strebe etter - ikke et konkret mål. 0-visjonen er ikke en visjon om null ulykker. For vi må akseptere ulykker, men vi ønskeå unngå at konsekvensene blir tap av liv eller varig skade. Det er ikke ulykken i seg selv som er problemet, men skadene og tapet den forårsaker.


Av Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nullvisjonen gir et etisk grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet, og et grunnlag for prioritering av tiltak. Vi vil fortsatt arbeide for å redusere antall trafikkulykker, men det vil bli lagt størst vekt på å redusere ulykkene med alvorlige personskader. Hva kan DU gjøre for å oppnå en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller varig skadd i trafikken?

Nullvisjonen betyr at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de trafikkulykkene vi ikke klarer å forhindre. Derfor blir trafikantenes ansvar satt i fokus når det gjelder:

  • fart
  • bruk av rusmidler
  • bilbelte
  • sikring av barn i bil
  • sykkelhjelm

Alle har rett til å overleve i trafikken
Menneskeliv kan ikke vurderes på samme måte som materielle verdier. Nullvisjonen dreier seg om vern av liv og tar utgangspunkt i menneskets prestasjons- og tåleevne. Vi vet en god del om hvor sterke kollisjonskrefter menneskekroppen tåler. De fleste fotgjengere overlever en påkjørsel i 30 km/t. I en sidekollisjon er den tilsvarende grensen 50 km/t, mens den ved frontkollisjoner er 70 km/t. Ved økning av farten over disse grensene øker dødsrisikoen dramatisk. Vegtransportsystemet må innrettes slik at det i minst mulig grad kan oppstå konfliktsituasjoner med høyere hastighet enn det som er tålegrensen. Trafikantens valg av fart i forhold til vegutforming og kjøretøyets sikkerhet, er en sentral del av samspillet i trafikken.

Det delte ansvaret
En forutsetning for sikkerhet i trafikksystemet og en av grunnpilarene i nullvisjonen er at trafikkreglene etterleves. Nullvisjonen bygger på en "etisk kontrakt" mellom trafikantene og myndighetene basert på et delt ansvar. Trafikantenes ansvar er alltid å gjøre sitt beste, være aktsomme og overholde spillereglene i trafikken. Dersom trafikantene overholder sitt ansvar, skal myndighetene sørge for et trafikksystem som er så sikkert at en enkelt feilhandling ikke krever liv eller medfører livsvarig skade.

For å få en folkelig støtte for Nullvisjonen er det nødvendig med kontinuerlig informasjon og dialog med trafikantene. Informasjonen må fremme forståelse for det delte ansvaret mellom trafikanter og systemutformere. Trafikantene må følge reglene, men har samtidig rett til å kreve et sikkert transportsystem.

Nullvisjonen baserer sitt arbeid på å gi trafikanten økt kunnskap som gir motivasjon til å gjøre sitt beste.