font

Areal og plan

Miljøvern- og klimaarbeid i kommunene handler i stor grad om hvordan lokalsamfunnet kan legge gode planer og disponere arealene fornuftig.

Flere artikler om areal og plan finner du nedenfor.

Kommunen som arealplanmyndighet

Kom Reg Nasj interesserArealplanlegging er et stort og krevende fagfelt. KS har et godt hefte som kort forklarer kommunens ansvar og oppgaver og skisserer forutsetninger for gode planprosesser. Målgruppa er først og fremst folkevalgte, men heftet er skrevet på en oversiktlig og noen lunde lett tilgjengelig måte slik at det er nyttig også for folk utenfor politikken.

Les mer …

Sjekkliste for dispensasjonssaker

Fylkesmannen i Vest-Agder har laga ei god orientering om:

  • krav til dokumentasjon for høring av dispensasjonssaker, og
  • anbefalt saksgang når landbruksinteresser er tilstede i dispensasjonssaker
Les mer …

Folketallsutvikling i Lister

Rel folketallsutvikling Lister Vest-Agder NorgeDrøyt 2000 flere personer er bosatt i Lister idag enn for 30 år siden. Det betyr at regionen har en svakere vekst enn Norge sett under ett. De minste kommunene i Lister har en realtivt god vekst, mens de to bykommunen Farsund og Flekkefjord har den forholdsvis svakeste veksten.

Les mer

Skredfarekartlegging i Lister

phoca thumb m 114 1Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) avdekker ingen områder med akutt skredfare i Lister. Rapporten Nasjonal plan for skredkartlegging peker på områder i Norge som bør utredes for eventuell skredfare.

Les mer

PBL - Innløsning og erstatning

Et planvedtak etter plan- og bygningsloven (PBL) legger restreksjoner på fremtidig arealbruk. Noen typer rådighetsreguleringer må den enkelte grunneier bare finne seg i, siden offentlig regulering av eierrådighet vanligvis ikke utløser krav på erstatning etter prinsippet i Grunnloven. Noen ganger kan grunneiere imidlertid ha rett til erstatning. Da er dette hjemlet i loven som ligger til grunn for vedkommende rådighetsregulering.

Les mer
  • 1
  • 2