font

Areal og plan - fagstoff og ressurser

Her er et lite "bibliotek" med referanser til fagstoff og andre ressurser som er tilgjengelig på nett.

Generelt

Planstrategi

 Dispensasjon

Plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning

Samfunn

Risiko og sårbarhet

Andre tema