font

Folketallsutvikling i Lister

Rel folketallsutvikling Lister Vest-Agder NorgeDrøyt 2000 flere personer er bosatt i Lister idag enn for 30 år siden. Det betyr at regionen har en svakere vekst enn Norge sett under ett. De minste kommunene i Lister har en realtivt god vekst, mens de to bykommunen Farsund og Flekkefjord har den forholdsvis svakeste veksten.

Av Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Listerrådet

Folketallsmessig består Lister av to små distriktskommuner (Sirdal og Hægebostad), to mellomstore kommuner (Kvinesdal og Lyngdal) og to mindre bykommuner (Farsund og Flekkefjord). Dette framgår også på folketallsfiguren nedenfor.

Folketall Lister 1982-2012Figur 1: Folketall i Lister-kommunene 1982-2012. Kilde SSB

To i innlandet
Hægebostad og Sirdal har henholdsvis 1665 og 1816 innbyggere per januar 2012. De siste årene (2002-2011) har kommunene hatt en snitt folketilvekst på omkring 6 personer i året. I Sirdal skyldes dette kun innflytting, da kommuen har hatt fødselsunderskudd i samme periode. Trenden er imidlertid at fødselstallene nå øker. Fruktbarheten i Hægebostad varierer også, men har i samme periode vært noe mer positiv enn i Sirdal. Fødselsoverskuddet bidrar med 4 personer i året, mens nettoinnflytting er 2,6.

Vekstkommunen Lyngdal
Fra år med negativ folketilvekst tidlig på 2000-tallet, viser Lyngdal nå solid tilvekst. Fødselsoverskuddet har bidratt med rundt 40 personer i året og netto innflytting med 30 de siste ti åra. Dette er kommunen med sterkest vekst i folketallet i Lister.

I samme periode har folketilveksten i Kvinesdal gjennomsnittlig vært 30 personer per år. Innflytting stod for 2/3 av dette, fødselsoverskuddet for resten. Dette er en svakere utvikling enn det Lyngdal kan vise til, også når en tar i betraktning at Kvinesdal har omlag 2000 færre innbyggere totalt sett.

Bykommuner i omstilling
Flekkefjord har vokst med i snitt 20 nye innbyggere per år de siste 10 åra. Det er en beskjeden vekst, men tross alt bedre enn Farsund, som har ei negativ utvikling. For Farsunds del skyldes dette særlig åra 2003-2006. Dette var ei vanskelig tid med hensyn til folketallet i Lister sett under ett, og flere kommuner hadde reduksjon i folketallet.

I den seinere tid har folketallet i Farsund vært tilnærma stabilt, mens trenden for heile Lister er tydelig vekst. Sett i et lengre perspektiv, har veksten vært særlig positiv fra og med 2008.

Folketall Listerregion 1982-2012Figur 2: Folktall i Lister 1982-2012. Kilde: SSB

Enda flere nordmenn
Trenden for Lister er altså positiv. Om vi sammenligner veksten med Vest-Agder fylke eller landet sett under ett, ser vi at den relative veksten er svakest i Lister.

Rel folketallsutvikling Lister Vest-Agder Norge

Figur 3: Relativ vekst i folketallet (folketall/folketilvekst) i Norge, Vest-Agder og Lister. Kilde: SSB

Sammenligning med Lindesnes
Øst for Lister ligger Lindesnesregionen. I samme periode har folketallet her utvikla seg mer på linje med nasjonalt snitt. Veksten er positiv i alle år og ligger på et høyere nivå enn i Lister. Til tross for omlag 10 000 færre innbyggere, øker befolkninga i Lindesnesregionen årlig med nesten dobbelt så mange som i Lister. 232 personer mot 127. Det er særlig bykommunen Mandal som bidrar til dette.

Født eller flytta?
Lindesnes som region scorer høyt på tilflytting. 69 % av befolkningsøkninga de siste 10 åra kan tilskrives at mennesker fra andre steder velger å bosette seg der. Det er en høy andel om vi sammenligner med nasjonalt snitt på 64 %. I Lister er det fødselsoverskuddet som bidrar mest til økt folketall, og andelen tilflytta utgjør bare 41 % av folketilveksten.

Tabell 1: Andel som tilflytting utgjør av folketilveksten, 2002-2011. Kilde: SSB

Norge Vest-Agder Lindesnesregionen Listerregionen
64 % 59 % 69 % 41 %

 

 

Mange pur unge, få midt på
Fruktbarhetens bidrag til veksten i folketallet påvirker alderssammensetninga i regionen. Sammenligna med fylket og landet forøvrig har Lister en stor andel av befolkninga i alderen mellom 0 og 20 år.

Alderssammensetning Lister VA Norge 2012Figur 4: Alderssammensetning i Lister, Vest-Agder og Norge i januar 2012. Kilde: SSB

En lavere andel av befolkninga i Lister befinner seg i aldersspennet mellom 20 og 49 år sammenligna med både Vest-Agder og heile landet. Det betyr at den yrkesaktive delen av befolkninga i regionen har en relativt tung "forsørgerbyrde". Det forsterkes av at årsklassene fra 60 år og eldre er andelsmessig større i Lister enn i både fylket og landet.