font

Skredfarekartlegging i Lister

phoca thumb m 114 1Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) avdekker ingen områder med akutt skredfare i Lister. Rapporten Nasjonal plan for skredkartlegging peker på områder i Norge som bør utredes for eventuell skredfare.

Sammenligna med andre regioner, er det få områder med skredfare i Lister.

  • Lyngdal er nevnt når det gjelder kvikkleire, og her er kartdokumentasjon under utarbeidelse.
  • Sirdal har fem områder som rapporten mener bør utredes for snøskredfare.
  • Sande i Farsund bør utredes for fare for steinsprang.

Alle lokaliteter med mulig fare har fått prioritering 2 eller ingen prioritering. Denne informasjonen står på s 70-71 i rapporten.

Last ned rapporten Nasjonal plan for skredkartlegging fra NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Mer om skred på Skrednett.