font

Forurensning

I Lister er det tre prosjekt som omhandler forurensning:

Internkontroll ytre miljø

miljovern knapp_gronnHvordan gjøre miljøbelastninga fra kommunens drift mindre? Og hvordan kan kommunen bedre fylle sin rolle som lokal forurensningsmyndighet? Dette er spørsmålene som kommunen Søgne, Kvinesdal og Åseral samarbeider om i et prosjekt kalt "Internkontroll ytre miljø".

Les mer