font

Klima

Flomodeleggelse HokksundI prosjektet Lister klima og miljø arbeider vi med å realisere tiltaka i regionens Energi- og klimaplan. Vi er opptatt av to sider ved klimaarbeidet, nemlig:

  • Redusere utslipp av klimagasser, slik at klimaendringene blir minst mulig
  • Tilpasse samfunnet til de klimaendringene som allerede er underveis

Vi må erkjenne at klimaet er i endring. Vi må forstå hva det dreier seg om. Og vi må ta valg! Valg som ruster oss mot ulike konsekvenser av et endra klima.

Klimatall for Lister
Klima - fagstoff og ressurser

Klimatall for Lister

Kommunene i Lister skal redusere sine utslipp av klimagasser med 20 % innen 2020, målt opp mot utslipp i 1991. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kan det se ut som om veksttrenden er i ferd med å snu. Likvel, per 2009 er utslippene av klimagasser i Lister 7 % høyere enn i 1991.

Les mer