font

Lister klima og miljø

Tema i prosjektet

I prosjektet Lister klima og miljø arbeidet regionen med:

Lister klima og miljø var et pilotprosjekt støtta av Miljøverndepartemenet
og Fylkesmannen i Vest-Agder. Prosjektet blei avslutta i mai 2013.

Delprosjekt/initiativ:


Sjekkliste for dispensasjonssaker

Fylkesmannen i Vest-Agder har laga ei god orientering om:

  • krav til dokumentasjon for høring av dispensasjonssaker, og
  • anbefalt saksgang når landbruksinteresser er tilstede i dispensasjonssaker
Les mer …

PBL - Innløsning og erstatning

Et planvedtak etter plan- og bygningsloven (PBL) legger restreksjoner på fremtidig arealbruk. Noen typer rådighetsreguleringer må den enkelte grunneier bare finne seg i, siden offentlig regulering av eierrådighet vanligvis ikke utløser krav på erstatning etter prinsippet i Grunnloven. Noen ganger kan grunneiere imidlertid ha rett til erstatning. Da er dette hjemlet i loven som ligger til grunn for vedkommende rådighetsregulering.

Les mer