font

Prosjekt

Prosjekt i Lister

Samarbeidet i Lister har initiert mange prosjekt. I noen deltar alle seks kommuner, og i andre er det naturlig at færre deltar. Prosjektene oppstår når samarbeidet avdekker nye muligheter eller problemer som må løses. Listerrådet vektlegger at kompetanse og kunnskap fra prosjektene forblir i kommunene når prosjektene avsluttes.

Nedenfor finner du et utvalg av artikler fra prosjektene i Lister.

ROS Lister

phoca thumb m 114 1Et klima i endring, økende avhengighet til teknologiske løsninger, globalisering og nye trusselbilder... Sjøl om Lister kanskje er den fredeligste plassen på kloden, er også vi sårbare for uønska hendelser. Arbeid med ROS Lister handler om hvordan vi kan unngå ulykker og katastrofer og stå best mulig rusta om de likevel skjer.

Les mer

Hva er 0-visjonen?

Nullvisjonen er en visjon om et transportsystem som ikke krever liv eller gir varig skade. Det er en ledestjerne og noe å strebe etter - ikke et konkret mål. 0-visjonen er ikke en visjon om null ulykker. For vi må akseptere ulykker, men vi ønskeå unngå at konsekvensene blir tap av liv eller varig skade. Det er ikke ulykken i seg selv som er problemet, men skadene og tapet den forårsaker.

Les mer

Utgifter til planlegging

penger sedler myntPå bakgrunn av KOSTRA-tall sammenligner vi kostnadene til planlegging i Lister. En del av variasjonen kan nok forklares med ulik praksis for innmelding av data til KOSTRA.

Les mer …

Plankompetanse i Lister

Linjal tegninger planMed hjelp fra Universitetet i Agder arbeider kommunen i Lister med å kartlegge sin egen kompetanse på planfeltet. Dette er en del av regionens utredningsarbeid om en enhet for plan og analyse. Denne artikkelen samler kunnskap vi har så langt og oppdateres fortløpende.

Les mer …

Færre dødsulykker i trafikken!

Mange tror at antall drepte i trafikken øker, men statistikken forteller noe helt annet. Antall drepte i 2009 var nesten en tredjepart av antall drepte i 1970.

Les mer

Saksbehandlingstid reguleringplan og oppmåling

Kalender tid dagerI snitt for årene 2010-2012 varierer saksbehandlingstid i Lister fra 156 til drøyt 800 dager for reguleringsplaner. Tilsvarende variasjon for oppmålingsforretning er 21-149 dager. Tallene er basert på kommunenes KOSTRA-rapportering.

Les mer …

Enhet for plan og analyse

Planarbeid og analyse er av de viktige oppgaver for kommunene i Lister. Kommunene har gode fagfolk og bruker store ressurser på dette. I Lister pågår det en diskusjon om det kan være hensiktsmessig å samarbeide mer om oppgaver innen plan og analyse. Og ikke minst hvordan man kan organisere det plan- og analysearbeidet regionen som heilhet har behov for.

Les mer …